Badanie przy pomocy wariografu

Jednym z urządzeń, które w najprostszy sposób możemy określić mianem wykrywacza kłamstw jest wariograf. Urządzenie to zostało wynalezione w dwudziestym wieku. Jego specyfika polega na tym, że jest ono w stanie wykazać zmianę wysyłania impulsów nerwowych w momencie, gdy dana osoba mówi nieprawdę. Dla porównania podczas przeprowadzania badań na wariografie pokazany jest także obraz impulsów nerwowych w momencie, gdy dana osoba mówi prawdę. Z tego też powodu wynik badania na wariografie należy uznać za najbardziej zbliżony do prawdy.

Czy badanie wariografem jest skuteczne?

wariograf - skuteczność testuNa temat przeprowadzania badań przy użyciu wariografu napisano już bardzo dużo opracowań naukowych. Każde z nich podkreśla pewną regułę. Możemy zatem wskazać, że wariograf jest jednym z najlepszych urządzeń do wykrywania nieprawdy. W związku z tym w toku wielu dochodzeń, śledztw, czy rozpraw sądowych możliwe jest skorzystanie z tej metody przesłuchania świadka lub podejrzanego. nie mniej jednak w polskim porządku prawnym wymaga to uzyskania pisemnej zgody takiej osoby. Nie oznacza to, że osoby fizyczne nie mogą wykonać badania na własną rękę. Jest to jak najbardziej możliwe. Z tego tez powodu osoby zainteresowane próbują znaleźć miejsce, w którym mogą wykonać tego rodzaju badanie. Jeśli chodzi o wariograf – skuteczność testu, który jest elementem badania jest niemal stuprocentowa. Badanie przy użyciu wariografu wykonywane jest w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. Bierze w nim udział nie tylko osoba, która chce wykonać tego typu badanie, ale także psycholog oraz osoby, które dokonują obsługi tego urządzenia, a następnie odczytują pomiar, który dane urządzenie wykonuje. Na tej podstawie sporządzana jest opinia. Badanie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte, czyli takie, na które możemy odpowiedzieć tak lub nie. Pierwsze pytanie, jakie otrzymujemy dotyczy naszej osoby. Na to pytanie zawsze odpowiadamy zgodnie z prawdą. Ma to na celu ukazanie w jaki sposób nasz organizm reaguje na przeprowadzanie badania.

Kolejne pytania dotyczą już sytuacji w związku z którą odbywa się badanie. Pytania ułożone przez psychologa dotyczą przebiegu zdarzeń, szczegółów, które możemy, albo powinniśmy pamiętać, a także innych zdarzeń pobocznych. Odpowiedzi, których udzielamy na poszczególne pytania są rejestrowane w ramach wykresu. Na tej podstawie następuje odczyt wyniku badania. Weryfikowane jest każde odchylenie od normy. Następnie wynik takiego badania jest przedstawiany i opisywany. Dzięki temu możemy liczyć na obiektywny wynik.