Duża skuteczność profesjonalnie przeprowadzonej psychoterapii

Różnego rodzaju trudne życiowe sytuacje wymagają psychoterapii. Są nimi między innymi autoagresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia oraz depresje. Pomoc niezbędna jest także w przypadku osób, które zmagają się z chorobą afektywną dwubiegunową. Współpraca z terapeutą jest niezbędna, pomaga osobom przejść przez trudny moment życia, […]