Czym są studnie chłonne?

Kupując działkę pod budowę domu jedną z rzeczy, na którą powinno się zwrócić uwagę, jest to, jaki typ gruntu na niej występuje. Może się bowiem okazać, że podczas ulew, zamiast odpływać w głąb ziemi woda będzie gromadzić się na jej powierzchni. W takiej sytuacji wymagane jest zamontowanie odpowiedniej instalacji odprowadzającej wodę. Aby sprawić, że będzie ona dodatkowo użyteczna można w tym celu wybudować studnię chłonną. Jej specyficzna budowa przydaje się wszędzie tam, gdzie podłoże składa się w głównej mierze z gliny.

Studnia chłonna na działce

betonowe studnie chłonneWiele działek budowlanych usytuowanych jest na gruntach bogatych glinę. Oznacza to, że woda z opadów atmosferycznych nie może przesiąknąć prawidłowo w głąb ziemi. W takiej sytuacji montuje się zazwyczaj betonowe studnie chłonne. Są to specjalne typy zbiorników, które zakopuje się powyżej poziomu wód gruntowych. Dodatkowo na całej powierzchni działki montuje się specjalne rury, których zadaniem jest odprowadzanie wody powierzchniowej do wnętrza studni. Ona sama posiada także wiele otworów, które umożliwiają na spływanie z gruntu deszczówki. Popularnie wykorzystuje się ten typ studni także w przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków. Stanowi ona wtedy ostatni element instalacji. Zanim przystąpi się do pokonania studni, należy upewnić się, jaki typ gruntu znajduje się na działce, a także, na jakim poziomie przepływają wody gruntowe. Zleca się to specjalistom o wykształceniu geotechnicznym. Pamiętać trzeba, że chcąc zamontować taką instalację, wody gruntowe muszą znajdować się na poziomie o co najmniej półtora metra niższym niż dno kopanej studni. W innym wypadku osiągnie się efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ do wnętrza zbiornika napływać będą wody gruntowe zamiast deszczówka, która gromadzić się będzie w wierzchnich warstwach gleby. Woda z takiej studni może zostać odprowadzona głębiej lub ponownie wykorzystana w celu, na przykład nawodnienia ogrodu.

W przypadku działek, na których gleba składa się w głównej mierze z gliny, rozsądnym rozwiązaniem jest instalacja studni chłonnej. Zbiornik taki pozwala odprowadzać z powierzchni wodę deszczową, która w innym wypadku tworzyłaby kałuże i nie przesiąkała do głębszych warstw ziemi. Dzięki specyficznej budowie do wnętrza studni trafia woda z rur odprowadzających, a także bezpośrednio z podłoża. Tego typu rozwiązania są też elementem instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i stanowią jej ostatni element, do którego trafiają wstępnie oczyszczone odpady.