Dobrze wyposażone laboratorium chemiczne

 

Z pewnością każdy z nas doskonale pamięta swoje szkolne lata. Wspominamy je zazwyczaj jako czas beztroskich zabaw z rówieśnikami, ale i wytężonej pracy na lekcjach i w domu. Mieliśmy swoje ulubione przedmioty i takie, których przyswojenie przychodziło nam z większą trudnością. Z pewnością zdolności i talenty, które ujawniły się podczas nauki w szkole, stały się wskazówką podczas wybierania dalszej drogi życiowej.

Pomoce dydaktyczne do laboratoriów szkolnych

Chemia - pomoce dydaktyczne do laboratoriumCzas nauki w szkole wiąże się z wieloma wyzwaniami. Uczniowie często mogą czuć się nimi przytłoczeni lub zestresowani. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace nad projektami – dzieci często czują, że nie starcza im czasu nie tylko na przygotowywanie się do lekcji, ale i na sport czy hobby. Z pewnością jest to związane ze specyfiką nauki w polskiej szkole, w której wciąż jeszcze kładzie się duży nacisk na zapamiętywanie różnych informacji, niekoniecznie zaś na ich rozumienie. Tymczasem zwłaszcza w nauce przedmiotów ścisłych ten aspekt przyswajania wiedzy jest niezwykle istotny.  Nauczyciele są zgodni, że na takich lekcjach, jak chemia – pomoce dydaktyczne do laboratorium są bardzo ważne. Dzięki nim uczniowie mogą na własne oczy zobaczyć wiele rekcji chemicznych, których rozpisywania uczą się na zajęciach. Mają również szansę zapoznania się ze związkami chemicznymi, które otaczają nas na co dzień. Dzieci mogą w ten sposób lepiej przyswoić wiedzę przekazywaną im przez nauczycieli. Pomoce dydaktyczne to przede wszystkim sprzęt i szkło laboratoryjne oraz odczynniki i związki chemiczne używane do przeprowadzania reakcji. Można je zakupić w specjalnych sklepach i hurtowniach. Nauczyciele oraz ich przełożeni powinni dbać o wyposażenie laboratoriów i sal do nauki chemii, gdyż tylko w ten sposób można zainteresować uczniów tym przedmiotem, przydatnym w życiu codziennym. Należy również pamiętać, że eksperymenty chemiczne powinny być przeprowadzane w kontrolowanych warunkach, tylko i wyłącznie na terenie laboratorium i pod opieką nauczyciela. Dzięki temu unikniemy wypadków przy pracy i ich przykrych konsekwencji.

Nauka pewnych przedmiotów szkolnych, zwłaszcza tych, które klasyfikowane są jako ścisłe, powinna opierać się przede wszystkim na zrozumieniu przez uczniów treści przekazywanych przez nauczycieli. Mogą w tym pomóc materiały dydaktyczne i sprzęty, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie eksperymentów chemicznych. Doskonale zilustrują one dzieciom omawianą na lekcjach materię i ułatwią jej zapamiętanie.