Fizyczna ochrona obiektów

Posiadanie fizycznej ochrony obiektów jest jednym z najważniejszych wymagań, jakie stawiają niemal wszyscy ubezpieczyciele. Obecność pracowników ochrony, na bieżąco zabezpieczających dane miejsce i reagujących w przypadku dowolnego naruszenia bezpieczeństwa obiektu jest bowiem najskuteczniejszą metodą minimalizacji możliwości wystąpienia sytuacji zagrożenia. Praca personelu ochrony różni się jednak w zależności od stopnia kwalifikacji czy też miejsca wykonywania zadań.

Skuteczne metody pracy ochrony fizycznej

ochrona fizyczna łódźNajczęstszym rodzajem obiektów, obejmowanych ochroną fizyczną są obiekty handlowe o średniej i dużej powierzchni. W tego rodzaju miejscach, pracownicy ochrony sprawują stały dozór i reagują w momencie wykrycia czynu zabronionego lub sytuacji zagrożenia. Z racji iż w owych obiektach nie mają miejsca sytuacje wymagające użycia środków przymusu bezpośredniego, najczęściej dozór sprawują pracownicy niekwalifikowani. Pracownicy ochrony posiadający kwalifikację, która zastąpiła wcześniejsze licencje ochrony, są natomiast obecni na eventach, na których wymagana jest ciągła ochrona fizyczna Łódź organizuje szczególnie dużo takich eventów, dlatego też pracownicy agencji działających na jej terenie są jednymi z najbardziej doświadczonych agentów ochrony na wszelkiego rodzaju imprezach masowych. Praca ochrony na imprezie masowej jest bowiem o wiele trudniejsza niż zadania stawiane pracownikom obiektów o małym ruchu osobowym, głównie ze względu na dużą ilość uczestników imprezy i równie wysoką możliwość powstania sytuacji zagrożenia. Personel ochrony zazwyczaj działa więc w zespołach, złożonych zarówno z pracowników umundurowanych jak również działających w odzieży cywilnej, oraz utrzymuje stały kontakt z dyspozytorem, pełniącym również zadania operatora systemu monitorowania. Kwalifikowany personel ochrony na imprezach masowych ma dostęp do znacznie większej ilości narzędzi i może w razie konieczności użyć wszelkich dostępnych środków przymusu bezpośredniego w celu podporządkowania osoby stwarzającej zagrożenie do czasu przekazania jej patrolowi policji.

Fizyczna ochrona obejmuje również kontrolę osób, zarówno uczestników eventu jak i personelu technicznego oraz załogi obiektu, aczkolwiek szczegóły zawsze ustalane są przez właścicieli obiektów czy firm zamawiających usługi ochrony. Zadania ochrony na takich imprezach obejmują również zabezpieczenie terenu przyległego oraz uszczelnienie ruchu osobowego w celu uniemożliwienia dostępu na wybrany teren osobom nieupoważnionym.