Izolacja termiczna fundamentów

Odpowiednia izolacja całego budynku zwiększa jego efektywność cieplną, pośrednio zmniejszając koszty ogrzewania i klimatyzacji budynku i zapewnia mieszkańcom odpowiedni komfort cieplny. Szczególnie ważne jest ocieplenie posadzki na gruncie i fundamentów tak, by zimno nie przedostawało się do pomieszczeń poprzez tzw. mostki cieplne. W związku z dynamicznym rozwojem technologii budowlanych na rynku dostępnych jest wiele technologii, które można stosować, wykonując izolację termiczną fundamentu.

Czym izolować fundament?

izolacja fundamentówWśród materiałów najczęściej wykorzystywanych do izolacji fundamentu na pierwszym miejscu najprawdopodobniej powinien pojawić się styropian. Jest to popularny materiał izolacyjny, wykorzystywany przy izolacji większości elementów budynku. Ocieplając fundament, bardzo ważne jest, by styropian miał zwiększoną wytrzymałość, po to, by pod wpływem obciążeń pochodzących od gruntu i pracującej konstrukcji nie uległ zniszczeniu. Choć fundament należy dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem wody, materiał izolacyjny powinien mieć także małą nasiąkliwość. Wśród nowych i zyskujących popularność metod jest izolacja fundamentów przy pomocy pianki poliuretanowej (PUR). Zamkniętokomórkowa piana o niskim współczynniku przenikalności ciepła zapewni porównywalne lub lepsze efekty, co styropian, ponadto jest materiałem wysoce wytrzymałym i odpornym na działanie wody – o ile zwierciadło wody gruntowej nie występuje blisko konstrukcji, nie trzeba stosować dodatkowych izolacji przeciwwodnych. Izolację to metodą należy zlecić specjalistom, którzy przy pomocy specjalnych agregatów umieszczą kilka warstw pianki na ścianie i podstawach fundamentów. Nałożona warstwa pianki zwiększa objętość wielokrotnie i zastyga w ciągu kilkunastu minut, dzięki czemu szybko można nałożyć kolejną warstwę. Ta metoda izolacji stała się popularna ze względu na jej szybkość wykonania, wymierne efekty oraz fakt, że przy jej pomocy można ocieplić cały budynek – od fundamentów po dach. Fundament można także zaizolować płytami z wełny skalnej, jednak ze względu na wysoką nasiąkliwość są stosowane wyłącznie przy ścianach trójwarstwowych, w których oddzielone są od wilgotnego gruntu warstwą osłonową.

Dobranie odpowiedniej metody izolacji termicznej fundamentów zależy przede wszystkim od rodzaju konstrukcji, jaką ocieplamy oraz warunków wodno-gruntowych. Najczęściej wybieranymi metodami jest izolacja styropianem o zwiększonej wytrzymałości i izolacja natryskowa pianką PUR. W obecnych czasach stale rozwijającego się rynku oraz konkurencji zyskuje coraz większą popularność ze względu na jej wszechstronność.