Jak bezpiecznie demontować eternit z budynku?

Mieszkając w domu zbudowanym w latach siedemdziesiątych albo i wcześniej, istnieje szansa na to, że będzie on pokryty azbestem. Azbest w tych latach był powszechnie stosowany z uwagi na jego właściwości izolacyjne oraz ognioodporne. W większości przypadków azbest nie stanowi zagrożenia po warunkiem, że dom jest w nienaruszonym stanie. Eternit stanowi zagrożenie dla zdrowia tylko w przypadku przedostania się drobnych włókien, które przemieszczają się pod wpływem naruszenia w powietrzu. Dlatego usuwanie tego surowca stanowi bardzo poważny problem.

W jaki sposób usuwać eternit?

demontaż eternitu z budynkuCałkowite usunięcie materiałów zawierających azbest jest ostatecznością ze względu na ryzyko uwalniając włókna azbestowe. Usuwanie azbestu różnymi metodami powinno być wykonane przez profesjonalistów cieszących się szkoleniami w tym zakresie. Ogólnie rzecz biorąc samodzielny demontaż eternitu z budynku nie jest zalecany, ponieważ może przyczynić się to do utraty zdrowia, więc lepiej jest zadzwonić po specjalistyczną firmę. Azbest jest wyjątkowo niebezpieczny. Nawet kilka włókien może zostać wdychanych i ostatecznie spowodować raka płuc. Usunięcie eternitu wymaga pewnych środków bezpieczeństwa. Nigdy nie wolno wiercić ani nie piłować materiałów zawierających azbest. Nie używa się też elektronarzędzi. Wszystko wykonywane jest ręcznie. Warto zwrócić się o profesjonalną poradę, jeśli planuje się remont. Wówczas trzeba oczyść obszar, z którego azbest ma zostać usunięty, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia powietrza, mebli, odzieży i innych przedmiotów włóknami azbestowymi. Warto zakryj wszystko, czego nie można usunąć grubą folią polietylenową. Trzeba też odizolować obszar, w którym mają być wykonane prace. Trzeba też przykryć ściany i podłogi w miejscu, w którym azbest ma zostać usunięty i umieścić znaki ostrzegające gości, rodzinę i przyjaciół o pracy w toku. Zawsze trzeba też nosić maskę ochronną, jednorazowy kombinezon, jednorazowe gumowe rękawice, gumowe buty i okulary ochronne przez cały czas przebywania w obszarze narażenia.

Podczas pracy z eternitem trzeba trzymać inne osoby z dala od miejsca pracy. Zawsze usuwa się materiały zawierające eternit w całości, jeśli to możliwe. Warto mieć pod ręką odpowiedni zapas worków na odpady do usuwania azbestu. Co ważne, nigdy nie dotyka się eternitu gołymi rękami! Trzeba nosić jednorazowe gumowe rękawiczki, a wszystkie usunięte materiały umieścić w workach na odpady azbestowe. Aby zmniejszyć ilość zapylenia, trzeba zwilżać powietrze oraz powierzchnię terenu wodą.