Jak przygotować budynek na wybuch pożaru?

W budynkach użyteczności publicznej niezmiernie groźny w skutkach może się okazać pożar. Dlatego też właściciele tego typu obiektów musza odpowiednio przygotować swój budynek na to zagrożenie. Szczególnie ważne jest, aby umożliwić ekipom strażackim podłączenie sprzętu gaśniczego.

Do czego służy pompowania ppoż?

pompownie przeciwpożarowePożar zawsze jest związany z bardzo dużym zagrożeniem. Zagrożenie z nim związane wzrasta, gdy wybuch pożaru dotyczy budynku użyteczności publicznej. W tego typu budynku bowiem przebywa w tym samym czasie bardzo duża ilość ludzi, dlatego też ogień może nieść tam za sobą znacznie bardziej poważne następstwa. Właściciele tego typu obiektów muszą więc odpowiednio przygotować swój obiekt do wybuchu pożaru. W tym celu musza ono zatroszczyć się o posiadanie odpowiedniej ilości wyjść ewakuacyjnych, które dodatkowo powinny być w prawidłowy sposób oznaczone. Poza tym musza oni zadbać o odpowiednią ilość gaśnic. W przypadku niektórych budynków okazuje się jednak, że w zbyt dużej odległości od nich znajdują się hydranty ppoż. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem są pompownie przeciwpożarowe. Są to specjalnie przystosowane pomieszczenia w których ekipy strażackie mogą podłączyć swój sprzęt gaśniczy. Co powinno się znajdować w tym pomieszczeniu? Przede wszystkim najważniejsze jest aby pompownie były wyposażone w odpowiednią ilość hydrantów, spełanijących cechy hydrantów przeciwpożarowych. To właśnie do nich ekipy ratunkowe będą podłączać sprzęt gaśniczy, w tym węże strażackie. Oczywiście, nie mogą to być zwykłe hydranty – muszą być one odpowiednio dostosowane do wykorzystywania w celach gaśniczych. W tym celu musi w nich być podniesione ciśnienia, do czego wykorzystywane są specjalne pompy, znane jako zestawy hydroforowe. Oprócz tego bardzo ważne jest aby dana pompownia ppoż spełniała cechy pomieszczenia ogniotrwałego – jest to bardzo ważne, aby ekipy ratunkowe mogły bezpiecznie wejść do tgeo pomieszczenia i podłączyć w nim swój sprzęt gaśniczy. W tym celu należy zadbać również o to, aby pompownia posiadała swoja własną instalacje oddymiającą, niezależną od tej głównej instalacji oddymiającej całego budynku. Wszystko to umożliwi swobodne korzystanie z danej pompowni i bezpieczne i sprawne gaszenie pożaru.

W większości przypadków właściciele budynków muszą bardzo restrykcyjnie podchodzić do przestrzegania prawa ppoż. W szcególnosći tyczy się to właściciele i zarządców budynków użyteczności publicznej. Musza oni bowiem pamiętać o tym, że w tym samym czasie znajduje się w nich duża ilość osób.