Jak ważna jest dobra izolacja budynku?

 

Jedną z najważniejszych prac na pierwszym etapie budowy domu jest jego ochrona przed wilgocią. Właściwa izolacja zabezpieczy budynek przed wodą, wilgocią, a także przed utratą ciepła. Wybór sposobu izolacji budynku oraz konkretnego środka zabezpieczającego, to temat, którym należy się zająć już na samym początku. Ewentualne poprawki będą bardzo kosztowne lub wręcz niemożliwe, a szczelna ochrona domu przed wilgocią to podstawowy warunek długowieczności budynku.

Izolacja budynku ochroni przed wodą i wilgocią

izolacje budynkówRodzaj wybranego sposobu izolacji zależeć będzie od rodzaju działki, a konkretnie rodzaju gruntu i panujących tam warunków wodnych. Kluczowym kryterium jest tutaj wysokość poziomu wód gruntowych, oraz ich ewentualne okresowe podnoszenie się. Dużą rolę odgrywa rodzaj gruntu. Może być on przepuszczalny (piaskowo-żwirowy), który nawet podczas intensywnych opadów, poradzi sobie z odprowadzeniem wody. Może być także słabo przepuszczalny (gliniasty), gdzie odprowadzanie wody do głębszych partii gleby będzie znacznie utrudnione i będzie ona zalegać na działce. Te elementy decydują o tym, czy naszą uwagę zwrócą izolacje budynków przeciwwilgociowe, czy przeciwwodne. W najbardziej niesprzyjających warunkach konieczne będzie zastosowanie dodatkowo sprawnie działającego drenażu. Izolacje budynków to dwa związane ze sobą elementy: izolacja pozioma i pionowa. Izolacja pozioma oddziela ścianę nadziemia od ściany fundamentowej (czyli tej, mającej kontakt z gruntem), zatem chroni ściany nadziemia przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Izolacja pionowa natomiast ma za zadanie chronić przed przenikaniem wilgoci przez ścianę fundamentową. Istnieją trzy typy izolacji ścian fundamentowych, zależnie od warunków gruntowo-wodnych panujących na działce. Kiedy grunt jest dobrze przepuszczalny i nie grozi nam zaleganie wody nawet po obfitych opadach, a dodatkowo poziom wód gruntowych jest dużo poniżej poziomu płyty fundamentowej niezależnie od pory roku, w zupełności wystarczy lekka izolacja przeciwwilgociowa. Jeśli natomiast poziom wody w gruncie jest niski, ale sam grunt nie należy do przepuszczalnych (glina), warto zastosować średnią izolację przeciwwodną. W najtrudniejszych przypadkach stosuje się ciężką izolację przeciwwodną, jeśli konieczne jest zabezpieczenie budynku przed wodą naporową, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne.

Rodzaj izolacji, metoda jej wykonania, oraz wszystkie szczegółowe wytyczne, powinny znaleźć się w projekcie domu i być dostosowane do warunków panujących na działce. Choć prace te, w zależności od wybranej technologii, mogą okazać się dość kosztowne, jednak warto przekalkulować koszty i zabezpieczyć budynek przed wilgocią i wodą w najlepszy możliwy sposób. Może okazać się to inwestycją ratującą nas w przyszłości od jeszcze droższych prac remontowo-naprawczych.