Jak wybrać sprawną rozdzielnicę budowlaną?

Niskonapięciowe rozdzielnice są standardowo złożone z jednego albo kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują ze specjalnymi urządzeniami sterowniczymi, pomiarowymi i sygnalizacyjnymi. Dodatkowo służą one do łączenia i zabezpieczania linii. W zależności od konkretnego przeznaczenia, właściwości technicznych, jak i parametrów znamionowych, mogą to być bardzo zróżnicowane urządzenia. W jaki sposób dzieli się modele rozdzielnic i jakimi cechami szczególnymi wyróżniają się rozdzielnice budowlane?

Wybieramy dobrą i sprawną rozdzielnicę budowlaną

sprawna rozdzielnica budowlana z zabezpieczeniamiBiorąc po uwagę miejsce instalacji, rozdzielnice niskiego napięcia dzieli się na wnętrzowe oraz napowietrzne. W zależności od ich przeznaczenia wyróżnia się także modele przemysłowe, energetyczno-dystrybucyjne, słupowe, mieszkaniowe oraz budowlane. Modele budowlane służą przede wszystkim do pośredniego albo bezpośredniego zasilania urządzeń, oświetlenia i narzędzi, a także do kontrolnych pomiarów energii elektrycznej. Zazwyczaj jest to ruchoma rozdzielnica tablicowa umieszczona w szafie metalowej albo w termoutwardzalnej obudowie z tworzywa sztucznego. Tego rodzaju rozdzielnice są wykonywane z różnorodnym wyposażeniem i o różnych gabarytach, w zależności od wymagań zamawiającego. Dobrym wyborem jest sprawna rozdzielnica budowlana z zabezpieczeniami. W nowoczesnych rozdzielnicach tablicowych w celu zwiększania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, standardowo wykorzystywane są obudowy z materiałów nieprzewodzących, ale również systemy osłon zacisków oraz zastępowanie bezpieczników topikowych wyłącznikami instalacyjnymi. Spełnienie wszystkich wymagań może być uzyskane poprzez stosowanie specjalnych uszczelnień obudów oraz maskownic. Powoduje to w znacznym stopniu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Rozdzielnice wnętrzowe są powszechnie stosowane w obiektach przemysłowych i stanowią główne szafy rozdziału energii elektrycznej na obwody. Rozdzielnice te są także wyposażone w specjalną aparaturę zabezpieczającą.

Dostępne na rynku rozdzielnice przemysłowe dodatkowo są wykonywane w formie szaf, są także projektowane na prądy o obciążeniach wynoszących od kilkuset do kilku tysięcy amperów. Aparatura techniczna może być w nich montowana w pojedynczej szafie albo w zestawach szaf, które są ustawiane obok siebie i łączone torem szynowym. Natomiast pod względem rozwiązań zewnętrznych, powszechnie są stosowane rozdzielnice otwarte, częściowo osłonięte albo całkowicie osłonięte. Dostępne są także modele naścienne, przyścienne oraz wolno stojące.