Jaki zbiornik na ścieki?

Każde gospodarstwo domowe generuje mniejszą lub większą ilość ścieków, które w jakiś sposób muszą być zagospodarowane. Mieszkając w mieście nie zastanawiamy się jednak co dzieje się z nieczystościami odprowadzanymi z domu po spłukaniu toalety. Inaczej ma się sprawa na terenach mniej zurbanizowanych, gdzie podłączenie do kanalizacji nie jest z różnych przyczyn możliwe. Wciąż jeszcze jest w naszym kraju wiele miejscowości, do których doprowadzenie nitki kanalizacyjnej nie jest opłacalne ze względu na ogromne koszty inwestycyjne.

Szczelne szambo czy własna oczyszczalnia?

wytrzymały zbiornik szczelnyWszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji miejskiej istnieje konieczność zagospodarowania w jakiś sposób ścieków produkowanych w domu. W tej kwestii liczy się zarówno wygoda użytkowania jak i bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Nie można od tak wyprowadzać nieczystości do gruntu bądź do pobliskich zbiorników wodnych, ponieważ w krótkim czasie spowoduje to zanieczyszczenie wód gruntowych, co w przypadku korzystania na danym terenie ze studni, jako własnego ujęcia wody, jest bardzo uciążliwe. Produkowane w domu ścieki można magazynować i regularnie wywozić lub też samodzielnie oczyszczać i rozsączać w gruncie na terenie własnej posesji. Na pierwszy sposób pozwala nam wytrzymały zbiornik szczelny zbudowany na terenie działki, w określonych przepisami odległościach od zabudowań, granicy działki czy też ujęcia wody. Drugi sposób to budowa własnej przydomowej oczyszczalni ścieków, w której w wybrany przez nas sposób fekalia będą oczyszczane i odprowadzane do gruntu czy rowu melioracyjnego w postaci bezpiecznej dla środowiska. Zarówno jedna jak i druga opcja mają swoje walory, jak i mankamenty. Wytrzymały zbiornik szczelny (betonowy lub z tworzywa sztucznego) gwarantuje nam bezpieczne przechowywanie ścieków do czasu opróżnienia szamba, jednak wiąże się z regularnym wzywaniem wozu asenizacyjnego, co generuje koszty rzędu 100 do 250 zł za każdą usługę. Dla czteroosobowej rodziny trzeba liczyć na co najmniej jedno opróżnianie zbiornika w miesiącu. Jednak sam koszt budowy takiego szamba jest stosunkowo niewielki.

Własna przydomowa oczyszczalnia ścieków to zdecydowanie większe koszty inwestycyjne, jednak na tym nasze wydatki w zasadzie się kończą. Taka instalacja nie wymaga regularnego opróżniania zbiornika, ponieważ tylko niewielka część ścieków jest w nim gromadzona. W praktyce wóz asenizacyjny wzywać będziemy rzadziej, niż raz w roku. To ogromna różnica w kosztach eksploatacji. Pamiętajmy jednak, że oczyszczalnia wymagać będzie stosownego pozwolenia, a także spełnienia określonych warunków technicznych.