Kilka słów o badaniach geotechnicznych

Wznoszenie budynków wiąże się z różnymi regulacjami, których należy przestrzegać. Służą one przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa i trwałości budowli, a także zagwarantowaniu ładu przestrzennego. Nie zawsze można posiadaną działkę zagospodarować w sposób, który powstał w naszej głowie Trzeba liczyć się z zewnętrznymi warunkami oraz możliwościami, jakie daje dany grunt. Zanim więc przystąpimy do wznoszenia budowli, musimy wykonać szereg działań poprzedzających sam proces budowania.

Czemu służą badania geotechniczne?

profesjonalne badania geotechniczne w małopolskimNa początku należy poznać i ocenić nośność oraz parametry gruntu. Służą temu badania geotechniczne. Od tego zależy, jak będzie wyglądał nasz wymarzony dom. Takie badanie pomaga określić parametry konstrukcyjne budynku i dobrać odpowiedni rodzaj fundamentów. Mówiąc fachowym językiem, badanie to służy precyzyjnej analizie warunków wodno-gruntowych pod planowaną inwestycję. Istotną informacją, jaką dostarcza takie badanie, jest głębokość wód gruntowych i przepuszczalność ziemi. Pożądane wiadomości uzyskuje się na podstawie odwiertów geologicznych, tworzonych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Finalnym efektem prac geologów jest tak zwana opinia geotechniczna. Jest to bardzo ważny dokument, bez którego prowadzenie prac budowlanych nie będzie możliwe. Właściciel firmy, która już od wielu lat prowadzi profesjonalne badania geotechniczne w małopolskim, zauważa, że nie wszyscy inwestorzy zdają sobie sprawę z konieczności posiadania wspomnianej dokumentacji. Czasami zdarza się, że ktoś, kto właśnie zaplanował budowę, szuka w pośpiechu geologa, który sporządziłby wymaganą opinię. A jest to przecież sprawa niezmiernie ważna! Opinia musi być rzetelna i oparta na solidnych podstawach. Bez tego trudno mówić o dostosowaniu projektu do właściwości gruntu. Rezultatem takich zaniedbań mogą być potem pękające ściany i sufity, albo utrata stabilności budynku. Nie można więc lekceważyć kwestii badań geotechnicznych. Warto wiedzieć, jak wygląda omawiana tu opinia.

Dokument ten składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. Pierwsza z nich zawiera omówienie struktury gruntu oraz umiejscowienia wód gruntowych, wraz z prognozą wahań ich położenia. Zawiera zalecenia co do sposobów zabezpieczenia przed wodą oraz wyboru fundamentów. Zawiera też szereg informacji dotyczących budowy i przeprowadzenia odwodnienia działki. Część graficzna zawiera dokładną mapę działki, na które zaznaczone są wykonane odwierty i odkrywki, a także informacje o wodach gruntowych. Jest to nieodzowny dokument.