Kto może wystawić ekspertyzę?

Obecnie jednym z największych zagrożeń jakie mogą wystąpić w obiektach użyteczności publicznej jest otwarty ogień. Stanowi on duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego. Może powodować również duże straty materialne co sprawia, że konieczne są działania mające na celu minimalizację zagrożenia jego wystąpienia. W tym celu stosowane są aktywne oraz bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Pozwalają one znacznie poprawić ochronę mienia oraz ludzi.

Co to jest ekspertyza przeciwpożarowa?

skrupulatne ekspertyzy przeciwpożaroweOprócz tego warto wspomnieć, że niektóre obiekty muszą obligatoryjnie posiadać dodatkowe instalacje oraz systemy, które będą dodatkowo zwiększać bezpieczeństwo. Wszelkie wymogi zawarte są w obowiązujących aktach prawnych, które mogą się zmieniać co jakiś czas. W związku z tym zachodzi potrzeba dostosowania zabezpieczeń zrealizowanych na terenie danego obiektu do aktualnego stanu prawnego. W tym celu przeprowadzane są przez specjalistów skrupulatne ekspertyzy przeciwpożarowe, które mają na celu opisanie stanu rzeczywistego oraz porównanie go z wymogami prawnymi. Czynności takie przeprowadzane są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia potwierdzające ich gruntowną wiedzę w danym obszarze. Warto dodać, że wynikiem przeprowadzonej ekspertyzy jest raport, który zawiera dokładne informacje o budynku oraz zastosowanych rozwiązaniach technicznych. W przypadku stwierdzenia uchybień są one również szczegółowo opisane wraz z powołaniem na odpowiednie zapisy prawne, które regulują kwestię stosowania dokładnych rozwiązań. W ten sposób zarządca może podjąć odpowiednie działania mające na celu dostosowanie rozwiązań do wymogów. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie sytuacji, w której uchybienia wychodzą podczas audytu organów do tego celu uprawnionych. Jak widać obecnie kwestia zabezpieczeń przeciwpożarowych jest bardzo ważna ponieważ odpowiednie systemy są w stanie znacznie zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających na terenie danego budynku.

Jest to bardzo istotne. Właśnie dlatego coraz więcej firm zaczyna specjalizować się w przygotowywaniu ekspertyz, które są często podstawą do dyskusji o inwestycjach w nowoczesne systemy. Zmiana przepisów jest bowiem często podyktowana rozwojem technologicznym w danym zagadnieniu czy wzrostem wiedzy technicznej z danego obszaru. W takim przypadku konieczne jest wdrożenie przepisów, które umożliwiają wykorzystanie danego rozwiązania czy urządzenia w konkretnym zastosowaniu. Raporty takie powinny być sporządzane przez specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie podparte praktyką. Dzięki temu możliwy jest do osiągnięcia zakładany efekt, którym jest bezpieczeństwo.