Możliwości domu z dachem płaskim

 

Historia zatoczyła niemalże półwieczny krąg by domy z dachem płaskim wróciły do łask. W latach 70 – tych w polskim budownictwie jednorodzinnym królowała wszechobecna ” kostka „, która była spełnieniem marzeń ich właścicieli. Przez lata wyśmiewana powróciła na stoły projektantów i objawia się w nowoczesnej formie. Nowa wizja domów z płaskim dachem dopasowana do współczesności oraz wykorzystanie nowoczesnych materiałów i technologii sprawiają, że są one bardzo popularne. Bryła domu z dachem płaskim jest łatwa do zarządzania nią i kreowania różnych rozwiązań architektonicznych. Bardzo ważnym argumentem dla inwestorów wybierających ten rodzaj dachu są koszty.

Nowoczesny dach płaski

dachy płaskie na domachDawniej jedynym słusznym argumentem przemawiającym za budową dachu płaskiego były jego niskie koszty. Nie dbano zupełnie o to czy dom będzie pasował do otoczenia, ważne było aby mieć swój własny dom. Tym bardziej, że położenie geograficzne Polski z dużą ilością opadów śniegu i deszczu powinny preferować dachy spadziste. Jakość pokryć dachów płaskich również była dość kiepska gdyż były kryte niskiej jakości papą, która szybko ulegała degradacji. Obecnie inwestorzy mogą skorzystać ze świetnych materiałów, co daje pełne uzasadnienie wyboru dachu płaskiego. Od zawsze dachy płaskie na domach pełnią dwie funkcje w budynku, są  dachem samym w sobie oraz stropem nad ostatnią kondygnacją dlatego też nazywane są stropodachami. Według prawa budowlanego o dachu płaskim mówimy wtedy gdy spadek jego połaci nie przekracza 5 %. Stropodachy mają budowę wielowarstwową z podziałem funkcji do spełnienia. Wyróżniamy więc warstwę paraizolacyjną z papy lub odpowiedniej folii, warstwę termizolacyjną ze styropianu lub wełny mineralnej oraz na samej górze, ostatnią warstwę hydroizolacji. Najlepszą ochroną przed wodą jest pokrycie dachu płaskiego membranami z kauczuku syntetycznego zwanymi potocznie EPDM. Występują one w różnych odmianach łączone z bitumami i żywicami. Doskonale i trwale ochronią dach i cały dom przed wilgocią. Dachy płaskie dają ogrom możliwości do jego zagospodarowania. Bez problemu można na nim zamontować kolektory podążające za promieniami słonecznym co na dachach spadzistych nie jest możliwe. Bardzo modne stają się tzw. dachy zielone. Używając przeciw korzennych membran do pokrycia dachu można na nim stworzyć bez obawy wspaniały ogród. Decydując się na dach płaski unikniemy ryzyka zerwania jego połaci przez wiatr co jest wysoce prawdopodobne w przypadku dachów spadzistych. Zapewnimy też sobie energooszczędność wynikającą ze znacznie mniejszej powierzchni stropodachu. Mnogość nowatorskich rozwiązań technologicznych pozwala na zbudowanie wysoce odpornego dachu płaskiego, który nie będzie wymagał częstych napraw pokrycia.

Sięgnięcie po rozwiązania architektoniczne z dachem płaskim to obecnie bardzo dobra decyzja z bardzo wielu względów opisanych powyżej. Niemniej czasami nasze chęci mogą zostać storpedowane przez urzędniczą bezduszność. Zdarza się, że plany zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy nie pozwolą na zbudowanie domy z dachem płaskim na posiadanej działce. Projekt może być niezgodny z urzędniczą wizją zagospodarowania. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że szybko nastąpi równouprawnienie w tym względzie. Dobrze zaprojektowany i wykonany dom z płaskim dachem ma bryłę uniwersalną i będzie pasował do każdego otoczenia.