O wyjątkowości Wrocławia w niemieckich oczach

 

Szczególne miejsce w sercach wielu Niemców zajmuje Wrocław. Jest to miasto, które zgodnie z ustaleniami jałtańskimi i poczdamskimi, ustalającymi powojenny kształt Europy, przeszło pod administrację Polską, kończąc kilkusetletnią obecność w strukturach różnych państw niemieckich. Stosunek Niemców do Wrocławia jest porównywalny do tego, co Polacy odczuwają myśląc o Lwowie czy Wilnie. Oczywiście, podobnie jak Polacy do Lwowa, tak Niemcy do Wrocławia, rokrocznie przyjeżdżają w celach turystycznych.

Stosunki polsko niemieckie wspierane przewozami

przewozy osób do niemiec wrocławZwiązki pomiędzy Polską a Wrocławiem, nawet za panowania kolejnych państw niemieckich były bardzo silne. Wrocław był wieloletnią stolicą władz rejencji śląskiej, a w roku 1900 było to 5 pod względem ilości ludności miasto w Niemczech. Zabytki architektury z okresu panowania niemieckiego stworzyły Wrocław i określały jego tożsamość miejską aż do 1945 roku, kiedy też około 80% zabudowy Wrocławia uległo zniszczeniu ze względu na Festung Breslau. Wraz z upadkiem komunizmu w Polsce związki pomiędzy Wrocławiem, a Niemcami zaczęły się nasilać. Wrocław posiada umowy partnerskie z kilkoma niemieckimi miastami. Pomiędzy Berlinem, Lipskiem, Dreznem, Gorlitz, a Wrocławiem regularnie kursuje komunikacja autobusowa i kolejowa. Największe wrocławskie szkoły wyższe współpracują z niemieckimi uniwersytetami w zakresie dydaktyki, badań naukowych i wymiany studentów. We Wrocławiu i w jego okolicach swoje siedziby, magazyny przeładunkowe i  hale produkcyjne posiadają największe niemieckie korporacje i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Autostrada A4 łączy Polskę z Niemcami bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym, a jej odnoga A18, sprawia że z Wrocławia do Berlina dostaniemy się w zaledwie 3 godziny, co zdecydowanie ułatwia również drogowe przewozy osób do Niemiec Wrocław jest najbardziej otwartym miastem na handel i rozwój gospodarczo-naukowy z innymi niemieckimi miastami. Korzystają z tego przedstawiciele wielu zawodów i klas społecznych współczesnego Wrocławia. Nie ma wątpliwości, że Wrocław jest wyjątkowym miejscem na mapie Polski dla niemieckiego biznesu, przemysłu, nauki i kultury.

Benefity ze współpracy polsko-niemieckiej czerpią wszystkie uczestniczące w tym strony. Firmy świadczące usługi przewozowe z Wrocławia do Niemiec starają się docierać tam, gdzie nie ma regularnej komunikacji. Stąd, busy z Wrocławia jeżdżą do Zagłębia Ruhry, do Nadrenii, do Bawarii, do Saksonii, czy np. do urokliwego, w skandynawskim klimacie landu Szlezwik-Holsztyn.