Ośrodki terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków

Narkomania to choroba, która prowadzi do powolnego wyniszczenia organizmu spowodowanego ciągłym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, wpływających na stan psychiczny i fizyczny człowieka. Jej najbardziej popularną cechą jest głód narkotykowy, czyli przymus sięgania po środki odurzające, od których organizm uzależnił się psychicznie i fizycznie. Z czasem ilości spożywanych psychoaktywnych substancji są coraz większe, a efekty coraz mniejsze, co najczęściej jest powodem przedawkowania. Narkomania ma podłoże psychologiczne, a u podłoża choroby leżą zarówno czynniki osobowościowe i środowiskowe.

Leczenie uzależnień od narkotyków

ośrodek terapii uzależnień od narkotykówPoza psychicznym uzależnieniem ciało osoby uzależnionej domaga się odpowiedniej dawki środków, celem wywołania odurzenia. Leczenie jest bardzo trudne i długotrwałe i w dużej mierze uzależnione jest od samoświadomości osoby chorej i jej chęci powrotu do normalności. Terapia uzależniona jest od konkretnego przypadku, rodzaju spożywanych substancji, od stopnia zaawansowania uzależnienia oraz stanu zdrowia chorego. Leczenie może być krótkotrwałe, a także długoterminowe. Krótkoterminowe leczenie podejmują liczne oddziały szpitalne, a terapia farmakologiczna połączona jest z konsultacjami psychologicznymi i psychiatrycznymi. Najczęściej pacjentom poleca się kontynuowanie terapii w różnych grupach wsparcia i ośrodkach ambulatoryjnych. Długotrwałe leczenie odbywa się w ośrodkach zamkniętych. Najlepszy ośrodek terapii uzależnień od narkotyków charakteryzuje się dużą skutecznością i efektywną terapią. Każde leczenie rozpoczyna się oceny stopnia uzależnienia i detoksu. Choremu podaje się specjalne kroplówki uzupełniające niedobory elektrolitów, witamin i minerałów oraz substancje neutralizujące objawy odstawienne. Następnie ocenia się stopień wyniszczenia organizmu i podjęcia leczenia objawowego. Poza terapiami typowo fizykalnymi i farmakologicznymi stosuje się jednocześnie terapię psychologiczną- indywidualną i grupową. Brak substancji odurzających powoduje agresję, wybuch wściekłości i inne objawy fizykalne. Terapia narkotykowa ma na celu całkowitą abstynencję, odcięcie się od środowiska, w którym bywają narkotyki i pokonywanie wszystkich objawów abstynencyjnych, przywracając umiejętności i funkcje społeczne i emocjonalne.

Celem jest również przywrócenie do funkcjonowania w normalnym świecie, w którym ma się łatwy dostęp do narkotyków.Terapia pozwala także odbudować relacje z bliskimi i otoczeniem, zniszczone w rozwijającym się procesie uzależnienia. Możliwość rozpoczęcia życia od nowa, bez środków psychoaktywnych, daje szansę na nową pracę i zbudowanie ponowną relacji z rodziną i przyjaciółmi, jednak w pełnej abstynencji i bez środków narkotycznych. Umiejętne funkcjonowanie i podejmowanie decyzji w trudnych sytuacjach może być wypracowane skuteczną terapią w licznych ośrodkach zajmujących się problemem narkomanii.