Oświetlenie awaryjne i jego rola

 

Na terenie niektórych obiektów konieczne jest zastosowanie dodatkowych instalacji, które zwiększą bezpieczeństwo osób przebywających na ich terenie. Dotyczy to w szczególności dużych budynków użyteczności publicznej, galerii handlowych, muzeów czy innych obiektów tego typu. Jednocześnie na ich terenie może przebywać kilkaset osób, a często nawet kilka czy kilkanaście tysięcy. Właśnie dlatego koniecznym jest przewidzenie wszystkich możliwych zagrożeń.

Usługi montażu instalacji niskoprądowych

szybki montaż oświetlenia awaryjnego LEDJednym z najpoważniejszych jest wystąpienie pożaru. Właśnie dlatego stosowane są instalacje, które mają na celu szybkie wykrycie ognia oraz przekazanie informacji do jednostek i odpowiednich służb. Oprócz tego stosowna informacja jest przekazywana osobom przebywającym w strefie zagrożenia. Uzupełnieniem instalacji sygnalizacji pożaru jest oświetlenie awaryjne, które ma na celu doświetlanie dróg ewakuacyjnych. Warto dodać, że szybki montaż oświetlenia awaryjnego LED może być wykonany jedynie przez uprawnione do tego osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz kompetencje. Tylko w ten sposób można zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa. Dużą rolą jest również odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji. Niemniej jednak to już jest zadanie projektanta, który również musi posiadać bardzo rozległą wiedzę. Warto dodać, że w warunkach pożaru występuje duże zadymienie co utrudnia znacznie widoczność. Właśnie wtedy przydaje się oświetlenie awaryjne, które pozwala jednoznacznie wskazać drogę ucieczki z zagrożonej strefy. Jest one również ważne w przypadku zaniku napięcia zasilania pierwotnej instalacji oświetleniowej. Warto dodać, że oświetlenie awaryjne jest zasilane z niezależnych akumulatorów. Właśnie dlatego tak istotną kwestą jest pobór prądu przez poszczególne elementy. Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych jako źródła światła pozwala znacznie obniżyć pobór mocy. Jest to bardzo istotne ponieważ w ten sposób cała instalacja może działać dłużej w warunkach krytycznych.

Warto dodać, że nie bez znaczenia jest również dobór odpowiednich urządzeń tak żeby cały system był ze sobą kompatybilny. Jak widać projektowanie instalacji niskoprądowych wiąże się z wieloma aspektami, które należy wziąć pod uwagę. Jest to niezwykle odpowiedzialne zajęcie. Osoby wykonujące projekty oświetlenia awaryjnego czy instalacji przeciwpożarowej w obiekcie powinny posiadać skrupulatną wiedzę potwierdzoną stosownymi dokumentami. Tylko w ten sposób może być zapewnione bezpieczeństwo osób zgromadzonych na terenie obiektu.