Polecani prawnicy z Gdyni

Alimenty to świadczenie pieniężne, które w niektórych przypadkach należy się osobom spokrewnionym lub spowinowaconym. Warto podkreślić, że o przyznaniu lub też nieprzyznaniu alimentów, a także o ich wysokości decyduje sąd. Wysokość alimentów powinna zależeć od dochodów osoby pozwanej. Adwokaci z Gdyni poosiadają wieloletnie doświadczanie w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym oczywiście spraw dotyczących alimentów.

W sprawach alimentacyjnych pomogą prawnicy z Gdyni

prawnik od alimentów z gdyniAlimenty dla wielu osób są szansą na przetrwanie. Zazwyczaj płacą je rodzice na rzecz swoich dzieci, gdy dojdzie do rozwodu. Warto podkreślić, ze alimenty w ustalonej wysokości przez sąd przysługują dziecku do ukończenia osiemnastu lat lub też dłużej, jeśli dziecko nadal się uczy i nie posada znaczących dochodów. obowiązek alimentacyjny spoczywa także na rodzicach dzieci niepełnosprawnych, które nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej. Alimenty można płacić również na rzecz byłego współmałżonka, jeśli ten żyje w niedostatku. Wysokość oraz przyznanie alimentów zazwyczaj jest kością niezgodny wśród współmałżonków. Sąd musi ustalić wszystkie okoliczności. Polecany prawnik od alimentów z Gdyni cieszy się dużym zaufaniem wśród klientów. Co istotne, wygrywa większość powierzonych mu spraw. Specjalizuje się nie tylko w sprawach alimentacyjnych, ale również w sprawach spadkowych oraz rozwodach. Nieobce są mu również kwestie powierzenia władzy rodzicielskiej któremuś z małżonków. W naszym kraju nie brakuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów lub też robią to nieterminowo. W takich sytuacjach trzeba dochodzić swoich praw w sądzie. W razie zaistniałej potrzeby można skorzystać z tak zwanego funduszu alimentacyjnego. Dzięki niemu dana osoba uzyskuje środki materialne niezbędne do życia. Prawni z Gdyni skutecznie dba o interesy swoich klientów przed sądem. W razie zaistniałej potrzeby służy radą i w imieniu swojego klienta składa dokumenty w sądzie. Niestety ściągalności alimentów w Polsce jest bardzo niska, toteż na pewno przyda się zdolny adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym.

W naszym kraju częstym problemem jest brak płacenia alimentów rodziców na dziecko. W takich sytuacjach poszkodowane osoby powinny dochodzić swoich praw. Adwokaci z Gdyni szybko i skutecznie prowadzą sprawy alimentacyjne oraz rozwodowe. Znają się na prawie rodzinnym i cywilnym. Można mieć do nich niemal pełne zaufanie. Nic zatem dziwnego w tym, że prawnicy z Gdyni cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów, którzy znaleźli się w cale niemałych tarapatach.