Postępowanie w sprawie rozwodowej

 

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stany cywilnego to zwykle początek wspólnej drogi dwojga ludzi. Mieszkanie w jednym domu, dzielenie obowiązków, wychowywanie dzieci i wspólne podróże oraz pasje – wszystko to wypełnia życie małżeńskie i sprawia, że mąż i żona są sobie bliscy. Czasami jednak zdarza się, że z różnych przyczyn małżonkowie oddalają się od siebie na tyle, że decydują się na rozwód.

Wyrok rozwodowy i jego elementy

rozwodyW dzisiejszych czasach coraz więcej par rozstaje się po wielu latach związku. Większość z nich robi to z klasą i dużą dojrzałością. Jeśli bowiem nie są już sobie bliscy i pragną rozpocząć nowe życie, rozwód jest często jedynym sposobem, by to osiągnąć. Zawsze jednak należy mieć na uwadze dobro wspólnych dzieci oraz innych członków rodziny. Szybkie rozwody w Szczecinie niosą za sobą duże życiowe zmiany, warto więc dobrze przemyśleć ten krok i porozmawiać o nim z partnerem. Rozwód orzeka sąd, który w wyroku musi zawrzeć pewne istotne kwestie, porządkujące życie dwojga ludzi, którzy przestają już być małżeństwem. Przede wszystkim, takie orzeczenie musi zawierać stwierdzenie, że małżeństwo zostaje rozwiązane przez rozwód, tak by nie było wątpliwości w tym zakresie. Po drugie, sąd musi orzec o winie małżonka za rozkład pożycia, chyba że mąż i żona złożą zgodny wniosek o odstąpienie od takiego orzeczenia. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy rozstają się w przyjaźni i nie obwiniają się wzajemnie o rozkład pożycia. Ważna jest również kwestia władzy rodzicielskiej, gdy małżeństwo ma wspólne małoletnie dzieci. Sąd określa wówczas, któremu z rodziców pozostawia pełną władzę rodzicielską, a jeśli przedstawili oni porozumienie wychowawcze, może ona przysługiwać obojgu. Istotne jest także utrzymanie wspólnych dzieci, czyli alimenty płacone przez jednego z rodziców, a także kwestia wspólnie zajmowanego mieszkania. O innych kwestiach sąd może rozstrzygnąć, ale nie musi, bądź rozstrzyga na wniosek jednego z małżonków. Sprawy rozwodowe należą do bardziej powszechnych rozpatrywanych przez sądy w ostatnich latach, co sprawia, że adwokaci i radcy prawni specjalizują się w tym zakresie.

W przypadku, gdy dwoje ludzi pozostających w związku małżeńskim decyduje się na rozpoczęcie nowego życia, już osobno, często do sądu trafia pozew rozwodowy. Prawnicy reprezentujący strony dążą wówczas do takiego rozstrzygnięcia, które satysfakcjonuje oboje byłych małżonków i nie jest krzywdzące dla małoletnich dzieci. Dzięki temu sprawa rozwodowa kończy się względnie szybko i przebiega bez komplikacji.