Prawo rodzinne a prawo spadkowe

Zakres dziedziny prawa rodzinnego jest bardzo duży. Postaram się przyjrzeć tematowi prawa spadkowego. Jest to bardzo ciekawy problem w dwóch aspektach: aspekcie pozytywnym i negatywnym. Pozytywna strona prawa spadkowego odnosi się do kwestii podziału majątku w sensie istniejącego salda majątkowego na plus. Negatywna storna prawa spadkowego odnosi się do dziedziczenia długów osoby zmarłej i w tym sensie przez chwilę wejdziemy na grunt prawa bankowego i finansowego w moich rozważaniach.

Dobry prawnik spadkowy i rodzinny

adwokat prawo rodzinne WrocławDziedziczenie w polskim prawie odbywać się może na dwa różne sposoby: albo na podstawie dziedziczenia ustawowego, albo na podstawie dziedziczenia testamentowego. Dziedziczenie ustawowe przewiduje, że osoba zmarła nie zostawiła żadnej dyrektywy o mocy prawnej, tj. testamentu, który byłby wyrazem jej woli, odnoścnie pośmiertnego rozporządzanie jej majątkiem. Wówczas dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Polskie prawo przewiduje, że istnieje kolejność dziedziczenia: w pierwszej kolejności dziedziczenie obowiązuje dzieci osoby zmarłej oraz małżonek osoby zmarłej. Dziedziczą one w częściach równych. W następnej kolejności w procesie ustanowienia dziedziczenia są rodzice osoby zmarłej, rodzeństwo osoby zmarłej oraz zstępni osoby zmarłej. Na samym końcu procesu dziedziczenia ustawowego znajduje się Gmina, w której zamieszkiwała osoba zmarła. Wówczas majątek osoby zmarłej, na skutek niepozostawienia podmiotowych reprezentantów spokrewnionych ze zmarłym przechodzi w posiadanie Gminy. Analogiczna jest rzecz w przypadku dziedziczenia długów. Kolejka dziedziczenia długów jest analogiczna, ale w przypadku odrzucenia spadku ostatnimi instancjami dziedziczącymi dług po osobie zmarłej, są Gmina, lub jeżeli nie udało się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej, lub mieszkała poza granicami państwa to wówczas dług dziedziczy Skarb Państwa. Dziedziczenie testamentowe przewiduje, że to osoba zmarła, w postaci aktu notarialnego przekazuje swój majątek i długi wskazanej osobie. Oczywiście, wskazana osoba nie musi przyjąć majątku zmarłego. Wówczas zachodzi dalsza procedura, oparta na ustawie o spadkach. Adwokat prawo rodzinne Wrocław pomaga w ustaleniu majątku, długów, osób uprawnionych do przejęcia majątku zarówno w sensie pozytywnym jak i w sensie negatywnym.

Warto skorzystać z usług adwokata rodzinnego, ze względu na to, że prawo spadkowe jest podzbiorem prawa rodzinnego i prawa cywilnego. Dotyczy majątku, osób i rzeczy. Dobry adwokat może sporządzić dla nas ekspertyzę, dotycząca kolejności dziedziczenia, pomoże ustalić majątek osoby zmarłej i przygotuje symulację dziedziczenia, po której każdy upoważniony spadkobierca będzie mógł ocenić, czy jest zainteresowany danym spadkiem.