Profesjonalna wycinka zalesienia

 

Grunty dotknięte szkodami górniczymi były bardzo tanie i bardzo rozległe, aczkolwiek ich zagospodarowanie wymagało zaangażowania ogromnego nakładu pracy, by mogły być wykorzystane w jakikolwiek sposób. Często można tam było zobaczyć całe opuszczone wsie czy nawet osiedla w miastach, które zostawały likwidowane ze względu na niebezpieczeństwa, jakie stwarzały właśnie szkody po działaniach górniczych. Po zamknięciu kopalń, takie działki były bardzo tanią inwestycją dla osób mających środki na ich oczyszczenie.

Polecana firma leśna z Warszawy

fachowa wycinka drzew w WarszawieNa terenie który niedawno zakupiliśmy do ponownego zagospodarowania położona była właśnie stara wieś, która została opuszczona ze względu na nadmierne szkody, spowodowane przez prace w pobliskiej kopalni. Owa kopalnia była od dawna zamknięta, więc możliwe było dokładne oczyszczenie terenu i rozpoczęcie prac budowlanych. Problem jednak polegał na tym, iż cały teren był bardzo gęsto zarośnięty, i wymagał niemal całkowitej wycinki zadrzewienia, by można było przeprowadzić jakiekolwiek dalsze prace. Jako że nie mieliśmy na tyle personelu i środków, by taką wycinkę przeprowadzić, zdecydowaliśmy się zaangażować renomowaną firmę, której główną usługą była fachowa wycinka drzew w Warszawie. Przedstawiony przez nas plan wymaganych prac zakładał konieczność użycia ciężkiego sprzętu i bardzo dużej ilości pracowników, choć wedle początkowych ustaleń, wszystkie działania nie miały trwać dłużej niż dwa tygodnie. Już w pierwszy dzień byliśmy pod bardzo dużym wrażeniem profesjonalizmu, jaki okazali pracownicy firmy podczas wykonywania wyznaczonych zadań, gdyż wszelkie prace przeprowadzane były nie tylko bardzo szybko i sprawnie, ale również bezpiecznie. Początkowa faza prac polegała na ręcznym oczyszczeniu terenu na tyle, by ciężkie maszyny budowlane mogły być wprowadzone i użyte do wycinki najbardziej trudnych do usunięcia sekcji zalesienia.

Wykonywane prace przypominały na pierwszy rzut oka roboty ziemne przy konstrukcji budynków, gdyż pracownicy nie tylko skutecznie wycinali wszelkie zalesienie z wyznaczonego terenu, ale również wyrównywali na bieżąco grunt tak, by nie tylko dalsze roboty, ale również i prace ziemne podczas samego zagospodarowywania terenu były o wiele łatwiejsze, szybsze, a co ważniejsze, o wiele bezpieczniejsze. Okazało się iż firma bez większych trudności zakończyła wszystkie wyznaczone zadania kilka dni przed czasem, choć podczas odbioru byliśmy pod wrażeniem dokładności i fachowego wykonania oczyszczania wyznaczonego terenu.