Profesjonalne usługi asenizacyjne

Pod pojęciem asenizacji kryje się usługa polegająca na wywozie nieczystości ciekłych z szamba przydomowego, przydomowej oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych oraz gospodarstw rolnych. Usługi te obejmują więc wywóz ścieków komunalnych oraz przemysłowych, które pochodzą zarówno ze zbiorników odpływowych, jak i bezodpływowych, które potocznie są nazywane szambami. Warto więc dowiedzieć się więcej na temat tej metody pozbywania się ścieków z domów, gospodarstw czy zakładów.

Skutecznie realizowane usługi asenizacyjne

usługi asenizacyjne warszawaJeżeli warunki lokalne nie pozwalają na podłączanie się do kanalizacji miejskiej, w większości przypadków wybór pada na szamba albo przydomowe oczyszczalnie. Jedną z istotnych zasad właściwego wykorzystywania tej technologii jest regularne pozbywanie się nieczystości, tak więc tak zwana asenizacja. Firmy, które oferują usługi asenizacji najczęściej współpracują z większymi oczyszczalniami ścieków albo dysponują własnymi obiektami tego typu. Jeśli zainteresowały nas usługi asenizacyjne warszawa jest odpowiednim miastem do skorzystania z nich. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem nieczystości, powinno mieć odpowiednie pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Usługi asenizacyjne obejmują bowiem utylizację odpadów płynnych, pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków. Chociaż w tym celu wykorzystywany jest taki sam sprzęt jak do wywozu ścieków, czyli szambiarki, to w świetle prawa ten rodzaj nieczystości jest traktowany jak odpad, przez co utylizacja podlega odmiennym przepisom. Do realizacji usług asenizacji niezbędne jest dysponowanie specjalistycznym typem sprzętów. Ścieki bowiem mają nie tylko nieprzyjemny zapach, ale jednocześnie znaczne stężenie toksyn, w związku z czym podczas opróżniania zbiorników i wywozu nieczystości konieczna jest dbałość o wysokie standardy bezpieczeństwa pracy. Z tego powodu wykorzystywane są specjalistyczne pojazdy asenizacyjne, które umożliwiają szybkie oraz bezpieczne pozbycie się nieczystości, bez ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Pojazdy do asenizacji są to samochody lub cysterny z ciągnikami, które są dodatkowo wyposażone w beczki asenizacyjne o różnorodnej pojemności, jak również w węże i mechanizm pompujący. Zastosowanie długiego węża umożliwia opróżnianie nawet trudno dostępnego szamba. Wąż jest wprowadzany do zbiornika, z którego wypompowuje się nieczystości do beczki znajdującej na pojeździe. Po napełnieniu taka beczka jest zamykana, natomiast nieczystości wywożone w miejsce neutralizacji ścieków, co wpływa także na sprawne działanie kanalizacji.