Przewóz odpadów niebezpiecznych

Efektem działalności człowieka są różnego rodzaju odpady. Nie zawsze bywają one bezpieczne i przyjazne środowisku naturalnemu. Czasami wręcz przeciwnie są bardzo toksyczne i trujące lub bardzo długo podlegają procesom degradacji. Ich utylizacja lub zminimalizowanie szkodliwości jest bardzo skomplikowane i wymaga odpowiednich urządzeń i zabezpieczeń. Nie wszystkie państwa jednak posiadają taki system który by ten proces  umożliwiał. Dlatego większość z nich zadeklarowała współpracę w tym zakresie.

Dokumentacja niezbędna do transgranicznego transportu odpadów

pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznychPodpisując Konwencje Bazylejską i zawierając stosowne umowy poszczególne kraje zobowiązały się do wzajemnej pomocy i wsparcia. Konwencja ta reguluje przepisy dotyczące transportu oraz kontroli odpadów niebezpiecznych. Ponieważ najczęściej odbywa się on na drodze międzynarodowej musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i normy. Powinien przebiegać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych mogą wydawać tylko uprawnione do tego jednostki. W naszym kraju podmiotem decydującym w sprawie jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Międzynarodowy transport odpadów niebezpiecznych  może odbywać się tylko w wyniku uzyskania stosownego zezwolenia w trybie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia oraz uzyskania zgody. W zezwoleniu dokładnie musi być określona osoba zlecająca oraz odbiorca i miejsce składowania. Należy również wskazać przewoźnika. Kolejny dokument powinien określać rodzaj odpadów i ilość transportów. Dokładnie musimy przedstawić drogę oraz miejsce przekraczania granicy. No i oczywiście miejsce prowadzenia odzysku odpadów, konieczny jest również okres ważności zezwolenia. Zazwyczaj trwa on dziesięć lat. Powinien być również określony sposób prowadzenia odzysku śmieci oraz sposób ich zagospodarowania. Odpady muszą być odpowiednio posegregowane i przygotowane do transportu. Ich klasyfikacje również określa stosowna ustawa.

Międzynarodowy transport odpadów niebezpiecznych wymaga wywiązywania się z obowiązujących norm i przepisów. Dotyczy to firmy zajmującej się tego typu działalnością, osób prowadzących pojazd przewożący transport oraz stanu tego pojazdu. Wszystko to po to, aby zapewnić wszystkim maksimum bezpieczeństwa. Kontakt do firm zajmujących się taką działalnością znajdziemy za pomocą przeglądarki internetowej lub ogłoszeń w mediach. Są to podmioty sprawdzone, cieszące się powodzeniem i godne zaufania.