Sprawdzony geodeta z dojazdem na budowę

Przed budowa domu lub podczas planowania zabudowy mieszkalnej w systemie deweloperskim, konieczna jest pomoc geodety. specjalista z wykształceniem geodezyjnym i praktyką pracy w terenie pomoże dobrze rozrysować granice działki i oznaczyć wszelkie nierówności terenu oraz inne elementy ukształtowania powierzchni. Od wyników pracy geodety zależy bardzo wiele, np. sporządzenie późniejszych map oraz wycena gruntów. Pomiary zapisywane są w księgach wieczystych i aktach notarialnych, stanowią podstawową dokumentację nieruchomości.

Specjalista od pomiarów działek budowlanych

geodetaMapy i plany geodezyjne stanowią podstawę projektowania i załatwiania wszelkich czynności związanych z prawem budowlanym. Przykładowo deweloper, który planuje stworzyć osiedle mieszkalne z zabudową szeregową, potrzebuje pomocy geodetów, którzy wymierzą teren i wyznaczą nowe granice parceli. Kolejnym krokiem jest rozrysowanie planów budowlanych. Zatem czynności wykonywane przez geodetę maja podstawę znaczenie dla wszelkich inwestycji budowlanych, zarówno tych o charakterze prywatnym, jak i dla komercyjnych przedsięwzięć. Dobry geodeta potrafi znaleźć błędy na dawnych mapach. Należy pamiętać, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu standardy pracy geodetów były zupełnie inne niż dziś. Obecnie geodeta dysponuje profesjonalnym, niezwykle precyzyjnym sprzętem cyfrowym. Dawniej były to sposoby opierające sią na mniej precyzyjnych pomiarach gruntów, np. przy pomocy miarek, taśm i innych, nie cyfrowych przyrządów. Wyposażenie, jakie posiada biuro geodezyjne ma niemałe znaczenie dla wykonania rzetelnych pomiarów. Jednym z elementów jest sprawdzenie dawnych map, ewentualne skorygowanie granic i naniesienie nowych elementów zagospodarowania przestrzennego. Dlatego planując nową inwestycję budowlaną, warto skorzystać z pomocy i wiedzy sprawdzonego geodety z dużym doświadczeniem. Szczególnie w przypadku inwestycji o charakterze komercyjnym, biuro geodezyjne jest bardzo przydatne. Dostarcza nowych map i aktualnych planów.

Geodezja jest nauką praktyczną, a współcześni geodeci dysponują bardzo precyzyjnym sprzętem cyfrowym, pozwalającym na dokonanie niezwykle dokładnych pomiarów gruntów. Do zadań geodety należy aktualizacja dawnych map, tworzenie nowych granic i podziałów między parcelami. Dla dewelopera, który planuje komercyjną inwestycję mieszkalną, np. osiedle domków w zabudowie szeregowej, pomoc geodety jest wręcz nieoceniona. Dobrze sporządzone mapy są podstawą do wyliczenia powierzchni działki i jej zabudowy.