Sytuacja pracownicza w Bangladeszu

Polski rynek pracowniczy jest obecnie bardzo mocno wyeksploatowany, zarówno pod kątem pracowników niewykwalifikowanych jak i przacowników wykwalifikowanych. Pracownicy z Europy Wschodniej: Białorusi, Ukrainy, nie są w stanie pokryć stuprocentowo zapotrzebowania polskiego przemysłu i polskiej gospodarki na siłę roboczą. Pojawia się także inny problem: pracownicy z Ukrainy zaczynają wyjeżdżać do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie oferowane są im wyższe pieniądze niż w Polsce.

Wykwalifikowani pracownicy z Bangladeszu

pracownik z BangladeszuRynek outsourcingowy, reagując na sytuację polskiej gospodarki, wyruszył z procesem rekrutacyjnym poza granice Europy i obecnie intensywnie poszukuje pracowników na terenie Azji Południowo Wschodniej. Pracownicy z Azji Południowo Wschodniej mają bardzo wypracowany i immanentny etos pracy. Praca w Polsce jest dla nich magnesem, szansą na spróbowania swoich sił w jednym z krajów Unii Europejskiej, szansą na nowe życie dla nich i dla ich rodzin. Wykwalifikowany pracownik z Bangladeszu, u siebie w kraju, zarabia w skali miesiąca średnio około 480 zł. Przyjmując, że jest wykwalifikowanym pracownikiem szwalni, a tego typu osób w Bangladeszu są tysiące, w Polsce mógłby miesięcznie zarobić przynajmniej 3000-4000 złotych. Pracownicy z Bangladeszu borykają się z różnymi problemami natury prawnej: nieunormowany czas pracy, praca akordowa, brak ochrony pracowniczej, brak rozwiniętych systemów socjalnych. Do tego dochodzą problemy natury makroekonomicznej w Bangladeszu: przeludnienie, bieda, brak możliwości awansu społecznego, spłaszczona i nieproporcjonalna piramida hierarchiczna, w której większość mieszkańców Bangladeszu znajduje się na samym dole tej piramidy. Oprócz wykwalifikowanej kadry z przemysłu odzieżowego, Bangladesz oferuje również bardzo wykwalifikowaną kadrę spawalniczą, kadrę stoczniową. Bengale pracują głównie na potrzeby indyjskiego i chińskiego przemysłu stoczniowego. Poza wykwalifikowanymi pracownikami, biura outsourcingowe oferują również pracowników niewykwalifikowanych. Płace pracowników nisko wykwalifikowanych w Bangladeszu wynoszą około 5200 taka bengalskich, co jest odpowiednikiem 237 złotych.

Sensowność sprowadzania do Polski pracowników z Azji Południowo Wschodniej jest weryfikowana kosztem jaki pracodawca musi ponieść w związku ze sprowadzeniem obywatel np. Bangladeszu i jego utrzymaniem. Pracodawca ponosi jednorazowy koszt sprowadzenia pracownika do Polski, bardzo często partycypowany z polskim biurem outsourcingowym i z pracownikiem z Bangladeszu. Koszt sprowadzenia pracownika z Azji jest około 10 krotnie wyższy niż koszt sprowadzenia pracownika z Ukrainy, ale i tak opłacalne, ze względu na deficyt siły roboczej w Polsce i ciągły wzrost zapotrzebowania na nią.