Szybki przewiert horyzontalny

Nowoczesne urządzenia budowlane i inżynieryjne pozwalają na ogromne przyspieszenie tempa prac oraz na osiąganie bardzo dobrej jakości wykonywanych robót. Jednym z nich jest wiertnica do wykonywania przewiertów horyzontalnych umożliwiających układanie podziemnych rurociągów metodą bezwykopową. Rozwiązanie to pozwala na bardzo szybkie zbudowanie dowolnej linii przesyłowej w bardzo oszczędny sposób.

Innowacyjny przewiert horyzontalny najlepszą metodą budowy rurociągu 

polecany przewiert sterowanyNowoczesny przewiert horyzontalny umożliwia wykonanie stosunkowo długiego odcinka rurociągu wodnego, gazowego, ciepłowniczego, linii energetycznej, telekomunikacyjnej. Oczywistą zaletą tej metody jest bezinwazyjność polegająca na braku konieczności wykonywania dewastujących wykopów. Przewiert można bezproblemowo przeprowadzić pod szerokimi ciągami komunikacyjnymi, torami kolejowymi, terenami zielonymi, ciekami wodnymi oraz innymi przeszkodami. Taka formuła układania linii przesyłowych eliminuje całkowicie wydatki jakie należałoby ponieść na naprawę zniszczonej infrastruktury jak to bywa przy tradycyjnym wykopie. Prace metodą przewiertów horyzontalnych przebiegają bardzo szybko co w zestawieniu z innymi zaletami czyni to rozwiązanie jednym z najlepszych. Przez niemal wszystkich inwestorów polecany przewiert sterowany znacznie przewyższa możliwościami przeciski hydrauliczne i pneumatyczne, które znajdują zastosowanie jedynie na krótkich odcinkach. Aby prześledzić proces wykonawczy przewiertu horyzontalnego należy podzielić prace na trzy etapy. Pierwszym z nich jest przewiert pilotażowy wykonywany z użyciem radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej dzięki, której operator za pomocą sondy może kierować ruchami głowicy wiercącej umieszczonej na żerdziach. Elementem umożliwiającym kierowanie głowicą jest płytka sterująca. Przewiert pilotażowy o kształcie spłaszczonej paraboli określa trajektorię przyszłego rurociągu lub innej linii przesyłowej. W następnym etapie dokonuje się powiększania średnicy przewiertu tak aby dopasować ją do założeń projektowych. Używa się do tego rozwiertaków o odpowiednich średnicach. Kończącym etapem budowy jest wprowadzenie rurociągu do gruntu podczas ostatniego rozwiercania.

Przewierty horyzontalne wymagają podawania bardzo dużych ilości tzw. płuczki bentonitowej, której zadaniem jest wypłukiwanie rozwierconego gruntu, schładzanie głowicy, zmniejszanie tarcia oraz wzmacnianie ścian przewiertu. Metoda przewiertu horyzontalnego jest szczegółowo opisana na stronach przedsiębiorstw oferujących to innowacyjne rozwiązanie.