Tłumacz w dwóch płaszczyznach

Współcześnie, albo musisz specjalizować się w wąskiej dziedzinie i być naprawdę dobry w tym co robisz, albo musisz posiadać bardzo dużą ogólną wiedzę w jakiejś dziedzinie. W świecie tłumaczy jest tak, że nie musisz być wybitnym specjalistą z jakiejś wąskiej specjalności w danym języku, np. w biznesie, ale wystarczy byś bardzo dobrze znał język obcy, zdał egzamin państwowy i możesz poświadczać prawdziwość tłumaczeń przed instytucjami państwowymi.

Tłumacz przysięgły i tłumacz profesjonalny

tłumacz przysięgły - warszawa centrumNic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach działalności prowadzonej przez tłumacza przysięgłego świadczyć również specjalistyczne usługi z zakresu tłumaczeń. Profesjonalne tłumaczenie nie jest jakościowo gorsze od tłumaczenia przysięgłego, a jest bardziej wymagające, ponieważ tłumaczy się teksty, które zazwyczaj nie są standaryzowane jak np. wyciągi bankowe czy zagraniczne dokumenty notarialne, ale tłumaczy język żywszy. Praca tłumacza daje także możliwości pracy przy tłumaczeniu języka żywego w formie języka mówionego. Tłumaczenia konferencyjne, biznesowe, specjalistyczne, to wszystko co tłumacz przysięgły może robić również jako tłumacz profesjonalny. Należy pamiętać o tym, że tłumacz przysięgły nie powinien być związany umową o charakterze cywilno-prawnym, ponieważ może to być czynnik wpływający na ocenę neutralności. Tłumacza przysięgłego nie powinny łączyć stosunki pracy o charakterze cywilno-prawnym przynajmniej z tymi podmiotami, dla których świadczy usługi tłumaczenia przysięgłego. Biorąc pod uwagę powyższe, ukształtowała się w Polsce praktyka pracy tłumaczy przysięgłych w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wówczas nie dochodzi, nawet potencjalnie, do możliwości zarzucenia jakiejkolwiek formy stronniczości. Jest taki tłumacz przysięgły – Warszawa centrum – taka jest jego lokalizacja, który jest bardzo elastyczny w kwestii współpracy o charakterze łączonym: tłumaczenia profesjonalnego i tłumaczenia przysięgłego. Posiadanie w bazie swoich kontaktów osoby tak wszechstronnej w kwestii tłumaczenia pozwala zawsze mieć w zanadrzu jakąś dodatkową opcję.

Polski system prawny pozwala na łączenie funkcji tłumacza przysięgłego i tłumacza profesjonalnego, ale należy pamiętać o tym, aby nie łączyć tych dwóch praktyk w ramach jednej umowy cywilno-prawnej. Jeżeli łączą nas z pracodawcom stosunki pracownicze o charakterze umowy cywilno-prawnej i tłumaczymy dla niego teksty uwierzytelniając je swoimi uprawnieniami tłumacza przysięgłego to lepiej zastanówmy się nad założeniem działalności gospodarczej, która pozwoli nam na pracę w dwóch wymiarach.