Zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu ran

Hiperbaryczne leczenie tlenem zapewnia, że ​​więcej tlenu dostaje się do obszaru rany. Należy pamiętać, że HBOT należy stosować w połączeniu z pełnym planem leczenia gojenia się ran. Podobnie jak w przypadku wszystkich ran przewlekłych, inne podstawowe czynniki gospodarza (np. Choroba dużych naczyń, kontrola glikemii, odżywianie, infekcja, obecność martwiczej tkanki, odciążenie) muszą być jednocześnie uwzględnione, aby mieć najwyższą szansę na skuteczne gojenie i zdolność funkcjonalną.

Komora hiperbaryczna pomaga leczyć obrzęki

nowoczesna komora hiperbarycznaJeśli mamy ranę, która się nie goi, leczenie hiperbaryczną komorą tlenową (HBO) może być odpowiednie dla tego typu ran. HBO to zabieg, w którym pacjent oddycha 100% czystym tlenem w komorze ciśnieniowej. Terapia HBO może pomóc zmniejszyć obrzęk, zwalczać infekcje, budować nowe naczynia krwionośne i wytwarzać zdrowe tkanki. Zabiegi w komorze hiperbarycznej mają również kilka przeciwwskazań. Należą do nich zwiększone ryzyko krwotoku, historia operacji klatki piersiowej, niektóre choroby płuc, zapalenie nerwu wzrokowego, gorączka, zapalenie uszu i zatok. Kobiety w ciąży i osoby ze stymulatorem serca nie mogą być poddawane zabiegom w komorze hiperbarycznej. Wejściowa komora wielopłaszczyznowa pomaga rozproszyć uczucie klaustrofobii i izolacji, często kojarzone z komorami jednopłaszczyznowymi (dla jednego pacjenta). Cała nowoczesna komora hiperbaryczna wielkości pomieszczenia jest sprężana powietrzem, a nie tlenem, tworząc w ten sposób znacznie bezpieczniejsze środowisko niż mniejsze komory jednoprzestrzenne. Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT) jest prowadzona w specjalnym oddziale wyposażonym w nowoczesną, 14-miejscową komorę hiperbaryczną. Komora powinna być zgodna z najnowszą technologią i umożliwiać zarówno optymalne leczenie, jak i regularne monitorowanie przez specjalnie wyszkolonych lekarzy oraz dodatkowe monitorowanie komputerowe. HBOT pomaga w gojeniu się ran poprzez doprowadzenie osocza bogatego w tlen do tkanek pozbawionych tlenu. Urazy ran uszkadzają naczynia krwionośne organizmu, uwalniając płyn, który wycieka do tkanek i powoduje obrzęk.

Ten obrzęk pozbawia uszkodzone komórki, a tkanka zaczyna umierać. HBOT zmniejsza obrzęk podczas zalewania tkanek tlenem. Podwyższone ciśnienie w komorze zwiększa ilość tlenu we krwi. HBOT ma na celu przerwanie cyklu obrzęku, głodu tlenu i śmierci tkanek. Terapia tlenowa za pomocą twardych komór hiperbarycznych jest dobrze znanym leczeniem medycznym, w którym pacjenci są umieszczani w środowisku bogatym w tlen i pod ciśnieniem.